Цвет фона под заголовком
Середа, 11.12.2019, 22:26
Вітаю Вас Гість | RSS

Міжрічанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Категорії розділу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 34
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

Організація роботи з обдарованими дітьми

Ні в кого не виникає сумніву,

що прогрес цивілізації

залежить виключно від

обдарованих людей.

К. Пекес

 

 Сьогодні в нашому суспільстві, що характеризується стрімкими змінами в різних сферах життя: політичній, економічній, науковій і культурно-мистецькій, поряд з освіченою та фаховою компетентністю особливого значення набувають уміння людини самостійно мислити, висувати нестандартні ідеї та прогнозування, виявляти творчий підхід у будь-якій діяльності. На зміну старій уніфікованій школі, зорієнтованій на середнього учня, приходить нова система альтернативної освіти, спрямована на ефективний розвиток обдарованих дітей.

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет. Тому перед кожним учителем стоїть завдання, спрямоване на забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді. Адже обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Одним із важливих напрямів діяльності вчителя є його робота з обдарованими учнями, які характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального матеріалу, великою працездатністю, вмінням самостійно працювати. Їм притаманна свобода висловлювати думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи.

Обдаровані діти – це поєднання трьох характеристик (схема 1).

  

Схема 1

 

http://3.bp.blogspot.com/--FXiUOf_USM/UE38AltnbCI/AAAAAAAAAAk/GC-fMMDWWyc/s640/Obdarovanistj.PNG

 

 

 

Працюючи над проблемою «Організація роботи з обдарованими дітьми», я ставлю перед собою такі цілі:

·          зробити уроки інформатики справжньою школою духовності та творчості;

·          налагодити тісну співпрацю між учителем і учнем;

·          навчити учнів самостійно здобувати знання, творчо мислити і без страху підходити до розв’язання будь-якої життєвої ситуації;

·          формувати творчу особистість, розвивати індивідуальні здібності і талант;

·          виховувати національно свідомого, освіченого, цивілізованого громадянина України.

В. Сухомлинський писав: «Немає абстрактного учня… мистецтво і майстерність навчання, виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили і можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…»

Крім цілей під час викладання інформатики намагаюся розв’язати такі задачі:

·          Створити в класі творчу атмосферу.

·          Виявити здібності учнів, розвивати їх якомога повніше.

·          Пробудити пізнавальну діяльність школярів.

·          Зробити вивчення кожної теми чимось близьким для учня, таким, що викликає роздуми, почуття.

·          Формувати пріоритети і вміння ставити мету і досягати її.

·          Формувати вміння правильно й образно висловлювати власну думку.

·          Навчити дитину бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ.

Для втілення мети та завдань виділяю 4 етапи (схема 2).

 

Схема 2

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-b0_PjZGmkss/UE38Z2aPaWI/AAAAAAAAAAs/Fqq9KI1d2PI/s640/plan-shema.PNG

 

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи, гуртки. Зміст навчальної інформації має доповнюватися науковими відомостями, які учні можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань водночас, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання, застосування у роботі з обдарованими учнями, мають превалювати пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь і навичок, самостійна робота, метод проектів. Контроль за навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.

Названі вище аспекти, що органічно переплетені в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття в наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів інформатики, історії, фізики, математики тощо); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь у очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідницьку роботу. Вчитель повинен послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Для того, щоб робота з обдарованими дітьми була більш результативною, потрібно співпрацювати з батьками, при цьому здібності будуть розвиватися як у школі, так і вдома. Для цього необхідно з батьками обдарованої дитини проводити індивідуальні бесіди, залучати їх до проведення учнівських конференцій, захистів проектів, створення презентацій,  web-сайтів тощо. Адже батькам буде приємно спостерігати, як їхня дитина демонструє свої знання, вміння, кмітливість.

Звичайно, одним із головних етапів роботи з обдарованими дітьми є демонстрація їхніх робіт. Адже для кожної людини важливо, щоб її праця дала плоди, щоб про результати її праці знали однокласники, учителі-предметники.

На своїх уроках під час вивчення тем «Комп’ютерні презентації», «Створення друкованих видань та їх дизайн», «Мова HTML і WEB-дизайн» реалізую метод проектів. Учні створюють проекти у вигляді електронних презентацій, публікацій, буклетів, webсайтів на різні теми, які підбираю їм я або вони самі. Робота реалізує не тільки метод проектів – учні вчаться працювати самостійно, формують уміння працювати з різними джерелами інформації, виділяти із потоку інформації потрібну, а також компонувати її. У свою чергу, вчитель виступає консультантом, який спрямовує дітей у правильне русло.

Кожна людина індивідуальна й обдарованість відбиває її характер, схильність до чогось чи захопленість чимось. Але розвиток таланту залежить від бажання постійно працювати та удосконалюватися в одному із напрямків науки.

Кожна людина від народження обдарована, але чи розвине вона свій талант – залежить від обставин життя і навчання, а також від її бажання, бо талант можна розвинути, а можна «закопати». Існує така біблійська притча: «Батько дав по одному таланту (грошова одиниця) своїм синам і через певний час прийшов до кожного із синів. Один син використав «талант» на розведення господарства. Другий сказав батькові: «Я закопав свій «талант» так глибоко, що ніхто його не знайде». Коли батько це побачив, він гірко заплакав». Відтоді залишився вислів «закопати талант», тобто не розвинути його, а знищити. Тому наше завдання – створити таку ситуацію, за якої наші учні свій талант не закопували б, а розвивали. Таким чином, дуже важливо в роботі з обдарованими учнями – це побачити в кожному з них індивідуальність. При цьому слід мати на увазі, що сама обдарованість – індивідуальна. В одних випадках вона, як весняна квітка, що рано викликає подив і замилування. В інших – вона захована у внутрішньому світі дитини, закрита різними комплексами, переживаннями, особливостями темпераменту і характеру.

Завдання вчителя – підтримати обдарованість, помітити її, відкрити і допомогти розкритися.

«Види роботи з обдарованими дітьми»

Основною формою роботи вчителя з дитиною, в тому числі обдарованою був і залишається урок. Мабуть, кожен з вас задумувався над питанням «Які форми і методи треба використовувати в роботі з обдарованими дітьми, щоб ця робота давала позитивний результат? Де взяти рецепт для розвитку обдарованості дитини?». Універсальних рецептів на всі випадки навчання і виховання немає. А за словами Пойя, хороших методів існує стільки, скільки існує хороших вчителів

Таких методів існує безліч: це всі ті методи, які позитивно впливаюь на розвиток допитливості, критичного і незалежного мислення, винахідливості дитини. Але найбільш поширеним методом розвитку творчих здібностей у дітей є метод використання творчих завдань. У навчанні обдарованого учня може реалізовуватися стратегія прискорення (мається на увазі в першу чергу зміна швидкості навчання), в роботі з такими учнями рекомендуємо вчителям використовувати швидке просування до вищих пізнавальних рівнів у сфері обраного предмету. Стратегія прискорення не універсальна. Вона потребує поєднанні зі стратегією збагачення, поглиблення). Обдарований учень повинен отримувати додатковий матеріал до традиційних курсів, великі можливості розвитку мислення, креативності, умінь працювати самостійно . Методи і форми роботи з обдарованими учнями органічно поєднуються з методами і формами роботи з усіма учнями в класі і в той же час відрізняються певною своєрідністю.

Використовуються тематичні та проблемні міні-курси, «мозкові штурми», рольові ігри, тренінги, розвиток дослідницьких умінь та мистецької активності у формі науково-практичної роботи чи творчих заліків т. п.

Творчі методи під час навчання обдарованих дітей націлені на:

· визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;

· повагу до бажання дітей працювати самостійно;

· надання дитині свободи вибору;

· індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини;

· уникання будь-якого тиску на дитину;

· підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;

· схвалення результатів діяльності дитини;

· надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки;

· розвиток уміння переконувати й пропагувати;

· розвиток здатності до самоаналізу і самокритики;

· розширення кола інтересів і вмінь;

· постійне прагнення до самовдосконалення

Формою виявлення здібностей і реалізація талантів учнів школи є їхня участь у предметних олімпіадах.

Сучасний учень нашої школи, а тим більше обдарований – розвинена, нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Саме він спонукає вчителя до творчої педагогічної діяльності. Бо виховати творчого учня може лише творчий вчитель, який сам є особистістю.

Результати  конкурсів, олімпіад, турнірів з інформатики вказують на недостатнє володіння учнів загальноосвітньої школи знаннями з інформаційних технологій, а зацікавленість програмуванням із кожним роком зменшується.

На сьогоднішній день у великої кількості молоді не виявлено певних здібностей: такі учні дуже часто вивчають те, що їм нецікаво, що їм важко дається, тому багато часу витрачають безрезультативно.

Я поставила собі завдання: виявляти талановитих учнів, здібних до програмування, і під час їхнього навчання у школі створювати педагогічні умови з метою отримання ними максимальної кількості знань, умінь, навичок та досягнення найвищих результатів.

Завжди з появою спортивного інтересу в учнів з’являється стимул довести іншим, що він кращий, а це спонукає до підвищення власного рівня знань, умінь і навичок.

У моєму розумінні, сучасний учень, а в майбутньому громадянин – це повноцінна, життєдіяльна, конкурентоспроможна особистість в інформаційному суспільстві.

Підготовка до олімпіади з інформатики сприяє розвитку:

·        абстрактного мислення;

·        логічного мислення;

·        здібностей до розв’язування нестандартних задач;

·        уміння сконцентруватися на виконанні завдання;

·        уміння знаходити рішення в непередбачених ситуаціях;

·        уміння розподіляти час на виконання завдань;

·        уміння одночасно розв’язувати кілька задач;

·        уміння аналізувати свої розв’язки, знаходити помилки, передбачати різноманітні ситуації для поставленої задачі.

Етапи роботи з талановитою молоддю, які використовуються у моїй педагогічній діяльності:

·        відбір талановитих учнів;

·        вибір напрямів діяльності для розвитку таланту;

·        робота з розвитку таланту (багато направленість);

·        створення спортивної атмосфери;

·        проведення конкурсів, турнірів, олімпіад;

·        написання наукових проектів, захист їх на конкурсах МАН.

Форми методичної діяльності:

·        індивідуальна форма навчання;

·        робота в групах на уроках, робота у різнорівневих групах на факультативах, робота в парах;

·        дистанційне навчання;

·        мозковий штурм.

Результати роботи такі:

·        знання мов(и) програмування;

·        уміння писати програми;

·        знання та вміння реалізовувати основні алгоритми оптимізації роботи програми;

·        уміння розв’язувати нестандартні задачі з використанням стандартних алгоритмів;

·        написання прикладних, навчальних, системних, мережевих програм;

·        уміння працювати в колективі;

·        формування особистості, конкурентоспроможної на сучасному інформаційному ринку;

·        пошук інформації, самостійна робота.

 

Категорія: Мої статті | Додав: 7klass_16 (21.12.2016)
Переглядів: 699 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук